songkhoehangngay.com

Tại sao nên tăng thuế thuốc lá ?

Việc tăng thuế thuốc lá thường được ủng hộ. Nếu một phần tiền thuế thuốc lá được dùng vào tăng cường dịch vụ hay giáo dục sức khỏe và dùng tài trợ cho các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật thì số người ủng hộ tăng thuế thuốc lá sẽ tăng lên nhiều

1. Tác hại của thuốc lá không chỉ ở trong lĩnh vực sức khỏe. Một nửa số những người chết vì thuốc lá ở các nước phát triển chết ở tuổi trung niên khi khả năng sản xuất của họ đang ở mức cao nhất. Thuốc lá như vậy có hại đến cả sức khỏe và nền kinh tế, nó làm mất đi những nguồn lực các nước cần có để phát triển.
2. Trừ phi các chính phủ có các hành động thiết thực, mức độ sử dụng thuốc lá sẽ tiếp tục tăng lên theo thu nhập. Khi người dân kiếm được thêm tiền để tiêu thì họ sẽ chỉ tiêu thêm cho thuốc lá, mà tiền đó đáng lẽ chi vào thực phẩm, chăm sóc y tế hay giáo dục cho con cái. Như vậy sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của quốc gia.
3. Tăng thuế thuốc lá không những cải thiện tình hình sức khỏe của nhân dân mà còn mang lại thêm thu nhập cho chính phủ. Thuế thuốc lá có thể mang lại thu nhập lớn, và khi thuế thuốc lá tăng thì thu nhập của chính phủ cũng tăng. Tăng thuế thuốc lá cũng cho phép giảm thuế các mặt hàng khác. Làm vậy có thể khiến người ta chuyển từ một sản phẩm có hại sang mua các sản phẩm có ích.
4. Bán loại sản phẩm có tính gây nghiện cao này, các công ty thuốc lá được lợi nhuận rất lớn. Khi các công ty này muốn được thêm tiền họ chỉ việc tăng giá. Cách đơn giản nhất để chống lại sự lợi dụng này là chính phủ tăng thuế khi đó sẽ giữ lại phần lợi nhuận thuốc lá tăng lên ở trong nước, chứ không để cho nó theo các công ty thuốc lá quốc tế mang đi ra ngoài. Hơn nữa, thu nhập thuế thuốc lá có thể dùng:
- Cấp kinh phí cho chăm sóc y tế và giáo dục sức khỏe.
- Cấp tiền cho nông dân trồng thuốc lá để chuyển sang các sản phẩm khác lành mạnh hơn (như lương thực, thực phẩm).
- Cấp kinh phí cho các chương trình khác của chính phủ (xóa đói giảm nghèo…, giáo dục, văn hóa, thể thao…)
5. Việc tăng thuế thuốc lá thường được ủng hộ. Nếu một phần tiền thuế thuốc lá được dùng vào tăng cường dịch vụ hay giáo dục sức khỏe và dùng tài trợ cho các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật thì số người ủng hộ tăng thuế thuốc lá sẽ tăng lên nhiều, còn số người phản đối sẽ giảm. Thuế thuốc lá cũng có thể là một biểu hiện cho thấy chính phủ quan tâm đến sức khỏe của nhân dân.
6. Tăng thuế thuốc lá luôn làm tăng thu nhập của chính phủ, thậm chí cả khi thuế tăng làm giảm lượng tiêu thụ. Sau một thế hệ nữa thì những ích lợi này sẽ còn thấy rõ hơn nữa do sẽ có ít người trong tuổi lao động bị đau ốm hoặc bị chết do việc dùng thuốc lá, và hệ thống y tế sẽ tránh được một phần lớn gánh nặng bệnh tật thuốc lá gây ra.

30/03/2016 , Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới – Báo Sức khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 12 (6/96)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *