songkhoehangngay.com

Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn bằng sự

Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ, thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn bằng sự vô ơn ( Benjamin Franklin ).
Bạn hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn của mình và để nó trở thành phong cách của mình. Hãy tỏ lòng biết ơn đối với mọi người, với cả những việc nhỏ nhất, chỉ khi bạn có được lòng biết ơn bạn mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp. Và hãy cảm thấy biết ơn vì một ai đó đã không gây hại cho bạn.
Nếu không có cơ hội đi học thì hãy đọc thật nhiều.
Sự vô ơn, vô giáo dục và hiểu biết giả rất nguy hiểm, tất cả cái ác trên thế gian này bắt nguồn từ đó.
11/05/2019
2 bình luận:
Speed Light
11-05-2019, 02:26:24
Hoa Dao
Hoa Dao
11-05-2019, 02:26:24
Hix... là ý gì hả? ?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *