songkhoehangngay.com

Chúc người một giấc ngủ bình yên

Chúc người một giấc ngủ bình yên. Hít thở vào ra dẹp ảo phiền. Tập mãi quen dần an tĩnh trí. Tâm thiền lắng dịu não hồn nhiên.Chúc người một giấc ngủ bình yên. Hít thở vào ra dẹp ảo phiền. Tập mãi quen dần an tĩnh trí. Tâm thiền lắng dịu não hồn nhiên.
10/05/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *