songkhoehangngay.com

Chúc bạn bình Thân giấc ngủ thiền

Chúc bạn bình Thân giấc ngủ thiền.
Ru lòng dạ thản trí điềm nhiên.Hơi vào giải thoát sầu ưu não.Thở nhẹ nhàng ra đoạn ảo phiền.Chúc bạn bình Thân giấc ngủ thiền.
Ru lòng dạ thản trí điềm nhiên.Hơi vào giải thoát sầu ưu não.Thở nhẹ nhàng ra đoạn ảo phiền.
10/05/2019
1 bình luận:
Mai Truc
10-05-2019, 02:29:02
???

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *