songkhoehangngay.com

......

......
Xuống đời
Gõ những dấu chân,
Mang theo
Tư vị
Tình thân thương
Tình...!
Cho ta
Cho bạn
Cho mình,
Cho bao
Công cuộc
Hành trình mai sau !
......Hạ Nguyên....
12/08/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007559474143

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *