songkhoehangngay.com

Bài viết 11/2016

Thuốc kháng sinh trong chăn nuôi – Phần 1

Điều kiện sử dụng * Điều kiện cho thuốc Đường uống là thích hợp cho phần lớn súc vật; những kháng sinh được trình bày dưới dạng dung dịch, được thêm vào trong nước uống hoặc trong sữa cho bê, hoặc trong thức ăn dưới dạng tiền hỗn hợp thuốc. Những tiền hỗn hợp này tạo một nhóm riêng biệt thuốc thú y mà công thức bào chế tạo một hỗn hợp đồng nhất và bền vững của...

Xem chi tiết