songkhoehangngay.com

Bài viết 08/2016

Bệnh thường gặp mùa nắng nóng

Trong số này, cuốn Cách ngôn, tóm tắt những quan sát và suy luận của ông, cùng với cuốn Không khí, Nước và Nơi sống, thừa nhận mối liên quan giữa môi trường và bệnh tật, được xem là quan trọng hơn cả

Xem chi tiết

Lời dặn dò bác sĩ tân khoa

Trong tương lai, các em còn cần phải tự đào tạo và được đào tạo không ngừng để chiếm lĩnh những kiến thức và kỹ năng không ngừng phát triển của Y học.

Xem chi tiết

HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực chất nếu đưa ra những thông tin chính xác, về thành phần của sản phẩm, các chất độc hại trong đó, và tác hại đối với sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm của họ

Xem chi tiết

Chuyện về người bác sĩ gắn bó với bà con Cần Giờ

Cuộc sống gia đình chị vẫn chưa hết khó khăn, chồng là công nhân với đồng lương ít ỏi, hai con nhỏ phải gởi nhờ bên ngoại trông nom. Thế nhưng đối với mọi công việc chị luôn hoàn thành xuất sắc

Xem chi tiết

Phòng chống HIV/AIDS…

Ở nhiều nước, thảo luận về hành vi tình dục vẫn còn là điều cấm kỵ và đó là 1 trở ngại lớn để giới trẻ có thể tiếp cận thông tin

Xem chi tiết

Phơi nhiễm HIV và điều trị dự phòng

Việc thu hút sự tham gia của giới trẻ cùng xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình về HIV là rất cần thiết và hiệu quả vì nó giúp thanh niên nhận thức về trách nhiệm và quyền công dân của mình đối với xã hội

Xem chi tiết